Svenska Stadsbyggen utvecklar och förvaltar samhällsfastigheter, bostäder och industrifastigheter.

Bostäder

När vi utvecklar bostäder har vi särskilt stor nytta av vår mångåriga erfarenhet av vårdboenden. Dessa har gett många värdefulla insikter om vad som är viktigt för att människor ska må bra och trivas.

Vi drivs av övertygelsen att goda boende-, livsmiljöer och stadsmiljöer fordrar god, omsorgsfullt utformad arkitektur som utgår från människors behov.

Läs mer

Samhällsfastigheter

Vårdfastigheter är något av ett expertområde inom företaget som nu breddas med fler former av samhällsfastigheter, t.ex. förskolor och skolor.

Vi har ett processdrivet arbetssätt som förenklat handlar om att börja inifrån och se till de boendes och personalens behov. Därifrån jobbar vi oss utåt via lokalernas tillgänglighet och teknik, byggnadens arkitektur, utomhusmiljö och slutligen samhällsansvar.

Läs mer

Industrifastigheter

Inom vårt affärsområde industrifastigheter förvärvar, förädlar och förvaltar vi projektfastigheter och tomter både med och utan befintliga hyresgäster.

Utgångspunkten för vår affär är att söka långsiktiga relationer, i vårt ägande av fastigheter och i våra relationer med våra hyresgäster.

Läs mer

Svenska Stadsbyggen i korthet

Svenska Stadsbyggen är en långsiktig fastighetsägare och en innovativ, fastighets- och stadsutvecklare med hög ambition när det gäller boende- och brukarkvalitet, arkitektur och hållbarhet.

Det viktigaste för oss är att skapa trivsamma och vackra livsmiljöer som ger människor livskvalitet, utveckla den lokala stadsbilden där vi verkar och bidra till en god och hållbar stadsutveckling.

Detta gör vi genom att alltid ha skräddarsydda projekt- och expertteam, genom att utgå från platsens förutsättningar och ha ständig fokus på boende och brukares behov.

Företaget består av en grupp fastighetsutvecklare och arkitekter, ingenjörer och ekonomer med en gemensam vision när det gäller stadsutveckling och ett gemensamt intresse för god arkitektur och kvalitetsdriven fastighetsutveckling.

75 nya vårdbostäder centralt i Uppsala!

Nu bygger vi 75 vårdbostäder nära Gränbypark i Uppsala. Ett nytt område växer fram med både bostäder och lokaler. Vårdboendet får en skyddad gård för utevistelse.

Inflyttning sommaren 2018.

Läs mer

Nu bygger vi 40 nya vårdbostäder i Åkersberga!

De nya vårdbostäderna ligger naturnära med både bussförbindelse och matbutik intill. I bottenvåningen finns ett par lokaler för uthyrning. Här ser vi gärna en frisör, fotvård eller liknande service.

Inflyttning sommaren 2017.

Läs mer

Kod Arkitekter och Svenska Stadsbyggen utvecklar koncept för blandad stadsmiljö

Kod Arkitekter har inlett ett samarbete med Svenska Stadsbyggen kring ett bostadskoncept för en mer blandad stadsmiljö. Genom att låta lägenheter, vårdbostäder och förskola mötas i samma fastighet skapas boendekvaliteter, mänskliga möten och ett rikare stadsliv. Konceptet är aktuellt just nu, bland annat i en byggherredialog i Eskilstuna kommun.

Läs mer

Läs mer

Svenska Stadsbyggen och Kod i Byggherredialog

Svenska Stadsbyggen och Kod Arkitekter har som ett av fem team valts ut att delta i en byggherredialog arrangerad av Eskilstuna kommun rörande området Årby Norra. Syftet med byggherredialogen är att utveckla ett nytt hållbart bostadsområde i Årby och intresset från fastighetsägare, exploatörer och arkitekter har varit stort, meddelar Eskilstuna kommun i ett pressmeddelande

Ett urval av mediernas rapportering kring nyheten:

”De kan bygga de nya bostäderna i Årby” / Eskilstunakuriren
”Planerar för ny stadsdel i Eskilstuna” / Fastighetsnytt
”Nya bostäder i Årby norra” / Byggnyheter.se

Läs mer om Kod på deras hemsida

Läs mer

Nylansering Stadsbyggen.se

Tre företag blir ett när Svenska Vårdbyggen, Svenska Bostadsbyggen & Svenska Stålbyggen går samman under ett företag och ett varumärke – Svenska Stadsbyggen.

Namnet valde vi för att Stadsbyggen på ett bra sätt reflekterar mixen av våra tre affärsområden bostäder, samhällsfastigheter och industrifastigheter. Det är vår förhoppning att vårt erbjudande till våra kunder skall vara tydligt.

Läs mer

Säljstart Story 567!

Svenska Stadsbyggen ligger tillsammans med Krook & Tjäder Uppsala bakom Uppsalas häftigaste nybygge – Story 567!

Med loft i nästan alla lägenheter, balkonger, terrasser och spännande materialval är det som att en liten by har landat på taket – kom in och titta!

Läs mer!

Läs mer