Om våra bostäder

Våra bostadsprojekt kommer i huvudsak innehålla flerbostadshus i olika upplåtelseformer, dvs både bostads- och hyresrätter.

Inbjudande och omhändertagande 
Alla bostadsprojekt vi genomför är förstås olika, men gemensamt är att vi vill skapa inbjudande och omhändertagna miljöer, i och utanför våra projekt. Den visuella upplevelsen är central liksom människors behov. Det här är en filosofi som genomsyrar alla bostäder vi utvecklar, såväl vårdboenden för seniorer som mer traditionella flerbostadshus. Vi ser exempelvis gården och de gemensamma sociala ytorna i en bostadsmiljö lika viktiga som planlösningen.

Värna rummet
För oss är det viktigt att värna rummet mellan husen. Vi ser det som avgörande om man som vi vill vara delaktig i utvecklingen av den lokala stadsbilden. Dialog och samverkan med kommunen och övriga aktörer där vi verkar ser vi därför som centralt i vårt arbete.

För stunden äger vi inga av de bostadsfastigheter vi utvecklat då vi 2021 sålde hela fastighetsbeståndet till SBB.