Om Svenska Stadsbyggen

Svenska Stadsbyggens affärsidé är att utveckla och förvalta industri- och handelsfastigheter, samhällsfastigheter och bostäder. Det gör vi med stor omsorg om såväl boende, verksamhet, hållbarhet som den lokala stadsbilden.

Tydligt fokus
De miljöer vi utvecklar ska kännetecknas av omtanke om människors behov och ge stimulans och livskvalitet över tid. Fastighetsutvecklingen har ett tydligt fokus på att skapa miljöer med bästa tänkbara förutsättningar för en effektiv verksamhet.

Mer än 30 års erfarenhet
Sedan starten 1992 har vi byggt, förädlat, ägt och förvaltat ett stort antal fastigheter och projekt. Vi behärskar hela processen, från råmark till färdigbyggt och inflyttat projekt. Vår styrka är en liten flexibel organisation med gediget kunnande och personligt engagemang där vi har nära till beslut och kostnadseffektivt genomförande.

Våra värderingar

Vi vägleds av de boendes och verksamheternas behov i utformningen av våra projekt.

Vi arbetar efter övertygelsen att både människor och stadsbilder behöver vackra och inspirerande miljöer.

Vi bygger med ansvar och kvalitet som håller för långsiktig förvaltning.

Vi ska skapa hus och miljöer vi själva är stolta över.

Vi tror på ständig utveckling och strävar efter att hela tiden bli bättre i vår roll som fastighets- och stadsutvecklare.

Vi värnar om den lokala stadsbilden och verkar med visionen att bidra till levande, integrerade stadsmiljöer med så stor blandning av funktioner som möjligt.

Vi arbetar med engagemang och med en övertygelse att det som är bra för människor är lönsamt i det långa perspektivet. Som fastighetsägare och utvecklare påverkar vi människors liv och det ställer höga krav på att aldrig tappa fokus på det som är viktigt.

Vår filosofi

Tre decennier av att utveckla fastigheter har gett oss kunskap och format vår övertygelse om den starka kopplingen mellan livskvalitet, arkitektur och gestaltning. Vi utvecklar fastigheter anpassade för ett långsiktigt ägande. Med detta följer att vi ställer mycket höga krav på kvalitet, hållbarhet och teknisk standard i våra projekt och att utvecklingen i möjligaste mån sker i nära dialog med hyresgästen.

Goda livsmiljöer
Vår verksamhet genomsyras av en hög ambition när det gäller boendekvalitet, arkitektur och hållbarhet. Genom detta vill vi ge människor vackrare och bättre livsmiljöer och tillsammans med kommuner och andra aktörer utveckla den lokala stadsbilden där vi är verksamma.

Genom kompetenta, skräddarsydda projektteam och lyhördhet för boendes behov har vi viljan och förmågan att skapa miljöer där människor mår bra och är stolta över sitt boende och arbetsplats. Det innebär att vi lägger stor kraft både på husens interiör och exteriör med särskild hänsyn till emotionella värden. En av våra viktigaste utgångspunkter är människors behov av gemenskap och det präglar i hög grad utformningen av våra hus. Detta gäller såväl vårdboenden som traditionella bostäder och verksamhetslokaler.

Skönhet och funktionalitet hand i hand
Vi är övertygade om att goda livs- och stadsmiljöer ställer höga krav på arkitekturen, inte minst den rent visuella skönheten. För att skapa goda miljöer utgår vi från vår långa erfarenhet av vårdboenden och verksamhetslokaler och de insikter de har gett oss om det som är viktigt för oss människor. Med dessa erfarenheter som utgångspunkt är vår strävan att ständigt hitta bättre lösningar. Det handlar både om ren visuell skönhet och stimulans men också om funktionalitet och effektivitet.

Utveckling med hänsyn till platsen
Eftersom vi söker en stark lokal förankring där vi verkar vill vi ta ett aktivt ansvar för den lokala stadsbilden. Vi tror på integrerade, blandade stadsmiljöer och vill bidra till detta. Ett grundkrav som vi ser det är att allt som byggs skapar en känsla och karaktär som känns attraktiv och trivsam – för boende, för de som har sin arbetsplats i huset och för de som passerar förbi. Allt vi skapar ska passa in i sitt sammanhang och bidra till platsens attraktivitet i sin helhet.

Vårt arbetssätt

Process- och värderingsdrivet arbetssätt

För att åstadkomma en vacker och omhändertagen boende- och/eller verksamhetsmiljö i våra projekt har vi valt att arbeta på ett process- och värderingsdrivet sätt där vi fokuserar på ett antal värdeord.

Trivsamt
Våra boenden och verksamhetslokaler planeras och utvecklas utifrån tanken att de boende, och i förekommande fall personal och anhöriga, ska få ta del av en stimulerande omgivning som erbjuder såväl umgänge som nya intryck. Det innefattar både inomhus- och utomhusmiljön.

Engagemang
Vi är med från början och tar sedan ansvar genom hela utvecklingskedjan, inte minst under den viktigaste tiden – tiden då förutsättningarna för boendet och verksamhetslokalerna planeras. Vi är en erfaren, aktiv och engagerad utvecklare av olika former av bostäder och verksamhetslokaler.

Utveckling
Vi ser till att alltid utvecklas genom att hela tiden inkorporera nya och smartare lösningar i våra projekt. Vi tar tillvara våra erfarenheter och kan därmed alltid sikta ännu lite högre. Vår ambition är att vara i ständig utveckling och därmed skapa än bättre boenden och verksamhetslokaler för att möta samhällets utveckling och människors behov.

Personligt
Att personligen följa upp boendekvaliteten och kvaliteten på verksamhetslokalerna i våra fastigheter är en naturlig del i vårt ansvarstagande. Vi är måna om att få reda på vad som fungerar bra och vad vi kan utveckla. Vi är ett litet företag och har nära till beslut – vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal.

Hållbart
Ett bra boende och en god arbetsmiljö ska tåla tidens tand och vara en bestående investering för flera generationer. Det innefattar driftsekonomi, klimatsmart teknik och en tidlös, vacker arkitektur som passar väl in i den befintliga miljön.