Industri- och handelsfastigheter

Inom vårt affärsområde industri- och handelsfastigheter förvärvar, förädlar och förvaltar vi projektfastigheter och tomter både med och utan befintliga hyresgäster.

Långsiktighet i ägande och relationen med våra hyresgäster

Utgångspunkten för vår affär är långsiktighet, både i ägande av fastigheter och i relationerna med våra hyresgäster. Det ger möjligheter att anpassa fastigheterna efter hyresgästernas behov och ha en hyresnivå som passar båda parter.

Flexibilitet, snabbfotade och snabba till beslut

Vi är en liten organisation och kan som sådan vara flexibla, snabbfotade och har nära till besluten. Samtidigt har vi mångårig kompetens inom industrifastigheter och kan ta oss an även fastigheter i stort utvecklingsbehov, med eftersatt underhåll och stort ombyggnads-/moderniseringsbehov.