Industri- och handelsfastigheter

Inom affärsområdet industri- och handelsfastigheter – en verksamhet som ligger i dotterbolagen Svenska Stålbyggen och Svenska Stadsbyggen Development – förvärvar, förädlar och förvaltar vi projektfastigheter och tomter både med och utan befintliga hyresgäster.

Vårt fastighetsbestånd består främst av lokaler i form av handel, lager, kontor och industri.

Vår mångåriga erfarenhet av industri- och handelsfastigheter gör att vi inte bara utvecklar nytt utan också ser potential i fastigheter med utvecklingsbehov, eftersatt underhåll och ombyggnads- eller moderniseringsbehov.

Läs mer om industri- och handelsfastigheter

Samhällsfastigheter

Inom samhällsfastigheter är vårt största område vårdboenden men dörren står öppen till att vi i framtiden är med att utveckla även andra former av samhällsfastigheter.

Engagemang hela vägen
Våra vårdboenden planeras och utvecklas utifrån tanken att både boende och personal ska få ta del av en stimulerande miljö som erbjuder såväl umgänge som nya intryck. Vi planerar och bygger bara vårdboenden vi själva är stolta över och tack vare att vi är en relativt liten organisation kan vi vara personligt engagerade i samtliga våra projekt.

Att bygga med omsorg
Vi ska bygga hållbara, driftsäkra och trivsamma fastigheter som ska tåla tidens tand. Att planera för god och långsiktig driftekonomi, klimatsmart teknik, kvalitativa materialval och en tidlös arkitektur är centrala delar i projekten.

Läs mer om samhällsfastigheter

Bostäder

Vid starten 1992 var affärsidén att förädla, äga och förvalta olika typer av fastigheter och bostäder. Med åren och erfarenheten utvecklades idén till att själva bygga bostäder för såväl den äldre som yngre generationen. 2008 sattes första spadtaget till Sandelska huset – ett äldreboende i Uppsala med 54 lägenheter och på toppen av äldreboendet i Gränby tronar sedan 2018 30 stycken exklusiva hyreslägenheter.

Hus med silverprägel
Vår ambition är att våra nybyggda hus ska uppnå klassningen miljöbyggnad Silver – ett svenska system för att certifiera byggnader inom energi, inneklimat och material. Det är utvecklat för att värna om människors hälsa och vår miljö.

Läs mer om bostäder