Samhällsfastigheter

Inom samhällsfastigheter är vårt största område vårdboenden men framåt kommer vi även att satsa på andra former av samhällsfastigheter. Vi har arbetat fram en mycket givande och lyckosam process för att utveckla vårdboenden. Förenklat innebär detta att vårt arbete alltid börjar inifrån med utgångspunkt i de boendes och personalens centrala behov. Därifrån jobbar vi oss utåt via lokalernas tillgänglighet och teknik, byggnadens arkitektur, utomhusmiljö och slutligen samhällsansvar.

Stor vikt vid utomhusvistelsen
Vi lägger stor vikt vid att utomhusvistelsen skall vara en unik kvalitetshöjare för våra vårdboenden. Vår utgångspunkt är att en aktiverande och sinnlig utemiljö har mycket positiva effekter på hälsa och mentalt välmående hos alla människor. I många av våra vackra trädgårdar har vi vattendammar, odlingar, gångstigar och gymredskap anpassade för seniorer. På så sätt vill vi skapa en varierande utemiljö som stimulerar alla sinnen.

En varm hemkänsla
Vi strävar efter att skapa en varm hemkänsla utan institutionsprägel. Detta gör det lättare för boende att anpassa sig till sin bostad, främjar trivseln och livskvaliteten. Vi lägger stor vikt vid välkomnande entréer, inbjudande sittgrupper, spa med bubbelbadkar, färgsättning, belysning och möbler som är anpassade för äldre och rörelsehindrade. Vi vill hålla en gedigen standard med lägenheter som värnar de boendes integritet och med tydliga gränser till den egna bostaden. Några av lägenheterna i våra hus är sammankopplande för att kunna erbjuda parboende.

För stunden äger vi inga av de vårdboenden vi utvecklat då vi 2021 sålde fastighetsbeståndet till SBB.