Om Svenska Stadsbyggen

Svenska Stadsbyggen är verksamt inom tre affärsområden: samhällsfastigheter, bostäder och industrifastigheter. Dessa tre var tidigare separata bolag – Svenska Vårdbyggen, Svenska Bostadsbyggen och Svenska Stålbyggen – men som nu förenats under ett namn.

Svenska Stadsbyggens affärsidé är att utveckla och förvalta samhällsfastigheter och bostäder med stor omsorg om både brukare, boende och den lokala stadsbilden.

De miljöer vi utvecklar ska kännetecknas av omtanke om människors behov och ge stimulans och livskvalitet över tid.

Vårt tredje ben, industrifastigheter, delar ovanstående inriktning och har dessutom ett tydligt fokus på att skapa miljöer med bästa tänkbara förutsättningar för en effektiv verksamhet.

Sedan starten 1982 har vi byggt, förädlat, ägt och förvaltat ett stort antal fastigheter och projekt. Vi behärskar hela processen, från råmark till färdigbyggt och inflyttat projekt. Vår styrka är en liten flexibel organisation med personligt engagemang där vi har snabbt till beslut och kostnadseffektivt genomförande.

Våra värderingar

  • Vi utgår alltid från boende och brukares behov när vi utformar våra projekt.
  • Vi arbetar enträget efter övertygelsen att både människor och stadsbilden i stort behöver vackra och inspirerande miljöer.
  • Vi bygger alltid med en kvalitet som håller för vår långsiktiga förvaltning.
  • Vi bygger hus och skapar miljöer som vi är stolta över.
  • Vi tror på ständig utveckling och försöker hela tiden bli bättre i vår roll som fastighets- och stadsutvecklare.
  • Vi värnar om den lokala stadsbilden där vi verkar och strävar alltid efter levande, integrerade stadsmiljöer med så stor blandning av funktioner som möjligt.
  • Vi arbetar med engagemang och med en övertygelse att det som är bra för människor också är långsiktigt lönsamt. Som fastighetsägare och utvecklare påverkar vi människors liv och det ställer höga krav på att aldrig tappa fokus på det som är viktigt.

Vår filosofi

Över två decennier av fastighetsutveckling har gett oss kunskap och format vår övertygelse om den starka kopplingen mellan livskvalitet, arkitektur och gestaltning.

Vår verksamhet genomsyras därför av en hög ambition när det gäller boende- och brukarkvalitet, arkitektur och hållbarhet. Genom detta vill vi ge människor vackrare och bättre livsmiljöer och tillsammans med kommuner och andra aktörer utveckla den lokala stadsbilden där vi är verksamma.

Genom kompetenta, skräddarsydda projektteam och lyhördhet för boende och brukares behov har vi viljan och förmågan att skapa miljöer där människor mår bra och är stolta över sitt boende. Det innebär att vi lägger stor kraft både på husens interiör och exteriör med särskild hänsyn till emotionella värden. En av våra viktigaste utgångspunkter är människors behov av gemenskap och det präglar i hög grad utformningen av våra hus. Detta gäller såväl vårdboenden som traditionella bostäder.

Vi äger och förvaltar många av våra fastigheter. Med detta följer att vi ställer mycket höga krav på kvalitet, hållbarhet och teknisk standard i våra projekt och att utvecklingen i möjligaste mån sker i nära dialog med hyresgästen eller hyresgästerna.

Vi på Svenska Stadsbyggen är övertygade om att goda livs- och stadsmiljöer ställer höga krav på arkitekturen, inte minst den rent visuella skönheten. För att skapa goda miljöer utgår vi från vår långa erfarenhet av vårdboenden och de insikter de har gett oss om vad som är det viktigaste för oss människor. Med dessa erfarenheter som utgångspunkt försöker vi ständigt hitta bättre lösningar. Det handlar som sagt om ren visuell skönhet och stimulans men också om funktionalitet och effektivitet.

Eftersom vi alltid strävar efter en stark lokal förankring där vi verkar vill vi ta ett aktivt ansvar för den lokala stadsbilden. Vi tror på integrerade, blandade stadsmiljöer och vill bidra till detta. Ett grundkrav som vi ser det är att allt som byggs skapar en känsla och karaktär som känns attraktiv och trivsam, både för boende, brukare och förbipasserande. Allt vi skapar ska passa in i sitt sammanhang och bidra till platsens attraktivitet i sin helhet.

Möt några av oss

Peter Åman, vd

Peter lägger det mesta av sin tid på tidiga skeden i projekt, leta affärsmöjligheter, lösa avtals- och finansieringsfrågor samt förhandla byggentreprenader. Peters roll är också att ta ett helhetsansvar och därmed följa projektet och stötta upp vid behov tills dess att det är färdigförädlat och förvaltningen kan ta vid.


Bakgrund

Peter är civilekonom och verksam i fastighetsbranschen sedan 30 år. Han är uppvuxen i en entreprenörsdriven egenföretagarfamilj. Peter inledde sitt yrkesliv som anställd i ett fastighetsbolag men har de senaste 25 åren drivit eget företag med inriktning på fastighetsutveckling.


Viktigt för Peter

För mig är det viktigt att bedriva en fastighetsutveckling som jag kan stå för långsiktigt. Jag tror att lösningen är att vara orienterad mot vad människor behöver och mår bra av, snarare än från ett sätt att producera. I denna vision lägger jag småskalighet i det storskaliga, vilket betyder att människor skall ha närhet till alla vardagliga behov. Jag är övertygad om att vi mår bra av att leva i en vacker miljö. Det vill vi bidra till genom god arkitektur, fina material och grön omgivning. Inom företaget söker vi ständigt nya energisparande lösningar vilket är en viktig del i den långsiktiga fastighetsförvaltningen.

Liz Wirdenius, projektutvecklare

Liz är delaktig i hela processen från identifiering av projekt till inflyttad fastighet. Hennes huvudfokus ligger dock på att förvärva mark, driva detaljplanearbetet och i samarbete med arkitekter och konsulter utforma projektet och lotsa det fram till byggstart.


Bakgrund

Liz är civilingenjör med inriktning mot fastighetsekonomi med mångårig erfarenhet av samhällsplanering och fastighetsutveckling. Hon har arbetat både i stora organisationer och som egen företagare i Sverige och USA. I Sverige främst med kommunal samhällsplanering, i privat konsultfirma, blockchef i fastighetsbolag och projektledare hos en av de största entreprenad- och bostadsutvecklarna. I USA drev hon egen verksamhet med förmedling av byggbar mark och investering i och utveckling av bostadsfastigheter.


Viktigt för Liz

Det är viktigt att lyfta blicken och se till helhet och långsiktig, hållbar samhällsutveckling. Varje ny etablering eller exploatering påverkar vår miljö och ger i ett större perspektiv möjlighet att påverka vår vardag på ett positivt sätt. Det är därför viktigt att skapa miljöer som främjar människors välbefinnande och underlättar kommunikation, rekreation och samvaro. Stimulerande miljöer som tilltalar sinnet främjar trygghet, samverkan och hälsa. Det ser vi inte minst inom våra vårdboenden.

 

Hans Lindbohm, ansvarig för kommersiella lokaler

Hans är ansvarig för företagets erbjudande inom kommersiella lokaler för logistik och industri men också delaktig i företagets övriga verksamhet. Han arbetar från tidiga skeden genom hela kedjan, från projektutveckling till förvaltning.


Bakgrund
Hans är civilingenjör med bakgrund inom logistik och industri. Sedan över tio år verksam inom fastighetsutveckling.

 

Viktigt för Hans
En hörnsten i vår verksamhet är att bygga djupa och långsiktiga relationer. Djupet innebär att vi engagerar oss i att förstå kundens verksamhet och dess villkor för att hitta den mest effektiva lösningen. Långsiktigheten har varit lyckosam genom åren och har gett oss möjlighet att skapa kostnadseffektiva lösningar som har stöttat våra kunders verksamheter.

Pia Stork Edhall, markackvisitör

Pia är delaktig i processen från identifiering av mark till slutligt projekt. Hennes huvudfokus ligger på att identifiera sådan mark, som kan vara lämplig att förvärva och vidareutveckla, samt att ha inledande kontakter med kommunens politiker och tjänstemän. Hennes geografiska ansvarsområden är främst Västkusten och Skåne.


Bakgrund
Pia är ekonom samt civilingenjör, Väg och vatten med inriktning byggnadsekonomi, och hon är utbildad på Lunds tekniska högskola/Lunds Universitet. Hon har mångårig erfarenhet av politiskt arbete inom Näringsdepartementet, där hon haft nära dialoger med den politiska ledningen samt arbetat med myndighetens styrning samt kostnads- och investeringskalkyler. Pia har också arbetat på Banverket och då bl.a. med den ekonomiska uppföljningen på Arlandabanan. Pia inledde sin karriär på Skanska fastigheter i Malmö, där hon arbetade med fastighetsvärdering och uthyrning av kommersiella fastigheter i Malmö och Lund.

 

Viktigt för Pia
Att behärska hela processen från identifiering av lämplig råmark till färdigbyggt projekt.

Att lyssna på kunden och att vara flexibel, kreativ och proaktiv samt visa ett stort personligt engagemang.

Att skapa miljöer där människor mår bra och är stolta över sitt boende.

Att bidra till en god och hållbar stadsutveckling med skräddarsydda projekt, där fokus läggs på de som bor och brukar fastigheten.

Hållbart byggande en självklarhet för oss

Eftersom Svenska Stadsbyggen är en långsiktig fastighetsförvaltare är god miljöhänsyn och hållbart byggande en självklarhet för alla oss verksamma inom bolaget. Vi har valt att följa Miljöbyggnads certifieringssystem eftersom det är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest spridda certifieringssystemet för byggnader i Sverige. Det certifierar byggnader inom energi, inneklimat och material och det är utvecklat för att värna om människors hälsa och vår miljö.

Systemet är indelat i utmärkelserna Guld, Silver och Brons. Vi på Svenska Stadsbyggen har valt att uppnå den näst högsta ambitionsnivån, Miljöbyggnad Silver i våra projekt.

 

 

Solceller är exempel på en teknik som för sig med god miljöprestanda och som vi gärna använder oss av i våra projekt. Vi har flera vårdboenden där det har varit möjligt och har vi har mycket goda erfarenheter av detta. De är både underhållsfria och har lång livslängd. De avger inga föroreningar förutom de föroreningar som genereras i tillverkningen av dessa produkter (i fabriker, transport av varorna och installation).

Produktionen av energi från användningen av fossila och vissa förnybara bränslen (t.ex. vindkraftverk) kan vara bullrig, medan solenergi producerar elektricitet mycket tyst.  En annan del av solenergi är kostnaden. Även om den initiala investeringen av solceller kan vara hög, en gång installerat, ger de en fri källa av elektricitet som kommer att löna sig under de kommande åren.

 

Nytt vårdboende med 79 lägenheter byggs i Jordbro

Publicerat: 17 Februari 2019. Uppdaterat 16 November.

Kallhäll under uppförande

Första spadtag, najtag i Jordbro

Jordbro under uppförande

Läs mer

Nytt vårdboende med 54 lägenheter byggs i Kallhäll

Publicerat: 17 Februari 2019.

Läs mer

Nytt Vårdboende i Åkersberga

Nu har vi öppnat 40 nya vårdbostäder på Kantarellvägen i Åkersberga. Boendet ligger naturnära med Ica butik intill. I bottenvåningen finns en lokal på ca 84 kvm att hyra. Här ser vi gärna ett café, frisör eller fotvård.

Läs mer

75 Vårdbostäder nu Inflyttat!

75 vårdbostäder nu inflyttat i Gränby, Uppsala.

Läs mer

Industrifastighet i Järfälla

Järfälla tomt 25 000 kvm vid Bruttovägen. Här färdigställer vi idag ett industrihus på c:a 14 000 kvm med första inflyttning i april 2018.

Läs mer

Roslags Näsby

I Roslags Näsby i Täby är Svenska Stadsbyggen en av byggherrarna för området och kommer att uppföra en byggnad med 95 vårdbostäder och en förskola för 120 barn. Med föreningen av vårdboende och förskola vill vi skapa ett socialt kvarter med goda förutsättningar för möten över generationsgränserna. En hälsofrämjande miljö med stort fokus på gemensamma utrymmen, grönska och ekosystemtjänster. Ett entrékafé i markplan ger byggnaden en öppenhet mot gatan som berikar stadsmiljön. Fasader i trä ger huset ett vänligt intryck samtidigt som det åldras vackert. (Arkitekt KOD).

Läs mer

30 Unika lägenheter nu under tak!

Story 5-6-7 uppförs intill Råbyvägen i Gränby och är ett vackert, arkitektritat hus i 7 våningar med bostadsrätter i varierande storlek som alla har en unik karaktär och personlighet.

Vill du veta mer? Varmt välkommen att göra din intresseanmälan för projektet för att få mer information.

Se Aktuell video från Story 5-6-7

Läs mer

Välkommen upp på taket! Lördag den 16e September. Först till kvarn gäller!

Ni som anmält intresse för Story 5-6-7 är nu välkomna till en exklusiv förhandsvisning av lägenhetsstommarna.

Maila och boka in er på den tid som passar till johanna.rosander@riksmaklaren.se

STORY 5-6-7

Läs mer

75 nya vårdbostäder centralt i Uppsala!

Nu bygger vi 75 vårdbostäder nära Gränbypark i Uppsala. Ett nytt område växer fram med både bostäder och lokaler. Vårdboendet får en skyddad gård för utevistelse.

Inflyttning sommaren 2018.

Läs mer

Nu bygger vi 40 nya vårdbostäder i Åkersberga!

De nya vårdbostäderna ligger naturnära med både bussförbindelse och matbutik intill. I bottenvåningen finns ett par lokaler för uthyrning. Här ser vi gärna en frisör, fotvård eller liknande service.

Inflyttning sommaren 2017.

Läs mer