Om Svenska Stadsbyggens bostäder

Våra bostadsprojekt låg tidigare i ett separat bolag, Svenska Bostadsbyggen. Idag är det ett affärsområde inom Svenska Stadsbyggen som vi kommer att satsa stort på. Främst flerbostadshus i olika upplåtelseformer, dvs. både bostads- och hyresrätter.

Alla bostadsprojekt vi genomför är förstås olika, men gemensamt är att vi vill skapa inbjudande och omhändertagna miljöer, i och utanför våra projekt. Den visuella upplevelsen är central liksom människors behov.

Det här är en filosofi som genomsyrar alla våra vårdboenden och nu också de bostäder vi utvecklar. Vi ser exempelvis gården och de gemensamma, sociala ytorna i en bostadsmiljö som lika viktiga som planlösningen.

För oss är det viktigt att värna rummet mellan husen, vilket vi ser som avgörande om man som vi vill vara med och utveckla den lokala stadsbilden. Dialog och samverkan med kommunen och andra aktörer där vi verkar ser vi därför som centralt i vårt arbete.

Exempel på detta och mer om hur vi jobbar kan ni hitta i dessa artiklar om det uppmärksammade
Sköns Bostäder AB och Sköns Bostad och Seniorboende AB i:

Fastighetstidningen
Tidningen BOFAST
Fastighetsförvaltaren

Process- och värderingsdrivet arbetssätt

För att åstadkomma en vacker och omhändertagen boendemiljö har vi valt att arbeta efter motsvarande principer som vi har valt för utvecklingen av vårdboenden; på ett process- och värderingsdrivet sätt där vi fokuserar på ett antal värdeord:

Trivsamt
Våra boenden planeras och utvecklas utifrån tanken att de boende ska få ta del av en stimulerande omgivning, inte bara ett enskilt boende, som erbjuder såväl umgänge som nya intryck. Det innefattar både inomhus- och utomhusmiljön.

Engagemang
Vi är med från början och tar sedan ansvar genom hela kedjan inte minst under den viktigaste tiden – då huset faktiskt har tagits över av de boende. Vi är kort sagt en aktiv och engagerad hyresvärd om det rör sig om hyresrätter och tillgänglig om det rör sig om bostadsrätter.

Utveckling
Vi ser till att alltid utvecklas genom att hela tiden inkorporera nya och smartare lösningar i våra projekt. Vi tar tillvara erfarenheter och kan därmed sikta ännu högre. Vår höga ambition är att skapa bra boenden som hjälper oss att vara i ständig utveckling.

Personligt
Att personligen följa upp boendekvaliteten i våra fastigheter är en naturlig del i vårt ansvarstagande. Vi är måna om att få reda på vad som fungerar bra och vad vi kan utveckla. Vi är ett litet företag med korta beslut – aldrig längre bort än ett telefonsamtal.

Hållbart
Ett bra boende ska tåla tidens tand och vara en bestående investering för flera generationer. Det innefattar driftsekonomi, klimatsmart teknik och en tidlös, vacker arkitektur som passar väl in i den befintliga miljön.

Story 567

Svenska Stadsbyggen ligger tillsammans med Krook & Tjäder Uppsala bakom Uppsalas häftigaste nybygge – Story 567!

Med loft i nästan alla lägenheter, balkonger, terrasser och spännande materialval är det som att en liten by har landat på taket – kom in och titta!

Läs mer
Tidigare ägda och projektutvecklade fastigheter

75 nya vårdbostäder centralt i Uppsala!

Nu bygger vi 75 vårdbostäder nära Gränbypark i Uppsala. Ett nytt område växer fram med både bostäder och lokaler. Vårdboendet får en skyddad gård för utevistelse.

Inflyttning sommaren 2018.

Läs mer

Nu bygger vi 40 nya vårdbostäder i Åkersberga!

De nya vårdbostäderna ligger naturnära med både bussförbindelse och matbutik intill. I bottenvåningen finns ett par lokaler för uthyrning. Här ser vi gärna en frisör, fotvård eller liknande service.

Inflyttning sommaren 2017.

Läs mer

Kod Arkitekter och Svenska Stadsbyggen utvecklar koncept för blandad stadsmiljö

Kod Arkitekter har inlett ett samarbete med Svenska Stadsbyggen kring ett bostadskoncept för en mer blandad stadsmiljö. Genom att låta lägenheter, vårdbostäder och förskola mötas i samma fastighet skapas boendekvaliteter, mänskliga möten och ett rikare stadsliv. Konceptet är aktuellt just nu, bland annat i en byggherredialog i Eskilstuna kommun.

Läs mer

Läs mer

Svenska Stadsbyggen och Kod i Byggherredialog

Svenska Stadsbyggen och Kod Arkitekter har som ett av fem team valts ut att delta i en byggherredialog arrangerad av Eskilstuna kommun rörande området Årby Norra. Syftet med byggherredialogen är att utveckla ett nytt hållbart bostadsområde i Årby och intresset från fastighetsägare, exploatörer och arkitekter har varit stort, meddelar Eskilstuna kommun i ett pressmeddelande

Ett urval av mediernas rapportering kring nyheten:

”De kan bygga de nya bostäderna i Årby” / Eskilstunakuriren
”Planerar för ny stadsdel i Eskilstuna” / Fastighetsnytt
”Nya bostäder i Årby norra” / Byggnyheter.se

Läs mer om Kod på deras hemsida

Läs mer

Nylansering Stadsbyggen.se

Tre företag blir ett när Svenska Vårdbyggen, Svenska Bostadsbyggen & Svenska Stålbyggen går samman under ett företag och ett varumärke – Svenska Stadsbyggen.

Namnet valde vi för att Stadsbyggen på ett bra sätt reflekterar mixen av våra tre affärsområden bostäder, samhällsfastigheter och industrifastigheter. Det är vår förhoppning att vårt erbjudande till våra kunder skall vara tydligt.

Läs mer

Säljstart Story 567!

Svenska Stadsbyggen ligger tillsammans med Krook & Tjäder Uppsala bakom Uppsalas häftigaste nybygge – Story 567!

Med loft i nästan alla lägenheter, balkonger, terrasser och spännande materialval är det som att en liten by har landat på taket – kom in och titta!

Läs mer!

Läs mer